top of page

SZABÁLYZAT

IV. BOGRÁCSVERSENY SZABÁLYZATA

A Rendezvény szervezője: Planning Paradise (web: bogracsverseny.co.uk) továbbiakban Szervező.

A Rendezvény helyszíne: The Venue at Newbury Rugby Club

A Rendezvény címe: Monks Lane, RG14 7RW Newbury, Berkshire

A Rendezvény idopőntja: 2023. július 1. (szombat) 10.00 – 18.00h-ig

1./ A Rendezvény területére belépni a megváltott jegy felmutatásával lehet. A Látogató a belépésre szóló jogosultság megszerzésével egyidejűleg (jegyvásárlás, karszalag viselése) elfogadja a rendezvény szabályzatát.

2./ Az online megvásárolt jegyeket visszaváltani csak 2023. június 25-ig lehetséges.. A rendezvény rossz időjárás esetén is megrendezésre kerül, az ebből eredő jegyvisszaváltási igényeket is a fenti határidő figyelembe vételével áll módunkban kezelni.

3./ A szervező a Rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza.

A Rendezvény területére tilos alkohol, illegális szerek, szúró, vagy vágó eszközök behozatala, valamint minden olyan eszköz, mely személyi sérülést vagy kárt okozhat. Amennyiben bármely résztvevőnél ilyen tárgy van a rendezvényen, a Szervező jogosult azt elvenni, és a résztvevőt a Rendezvényről kizárni.

4./ A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti, vagy másokat megbotránkoztathat. Az érvényes belépőjeggyel (karszalaggal) nem rendelkező és/vagy az előírt magatartásszabályokat sértő, kifejezetten ittas, vagy bódult állapotban lévő személyek a rendezvény területéről kivezethetők. A kivezetett személyek a belépőjegy árának visszatérítésére nem tarthatnak igényt.

5./ A 16. (tizenhatodik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére, és csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott.

6./ A Rendezvény ideje alatt a gépjárművel érkező Látogatók a Newbury Rugby Club parkolójában helyezhetik el gépjárműveiket. A gépjármű parkolók nem őrzöttek, a Rendezvény szervezője sem a gépjárművek, sem a gépjárművekben elhelyezett értéktárgyakban keletkezett károkért felelősséget nem vállal.

7./ A Rendezvény területére segítő kutyákon, vakvezető kutyákon túlmenően háziállat nem hozható be. A fent említett segítő kutyákat gazdáik díjmentesen behozhatják. A segítő kutya bevitele a Rendezvényre a Látogató felelőssége. Amennyiben a segítő kutya a kiképzés során elsajátított magatartástól eltérően viselkedik, a Rendezvény területéről kitiltható.

8./A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényről hang- és képfelvétel készülhet, a Rendezvényen történő részvétellel hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez. Minden résztvevő, aki a felvételeken feltűnik, csak a beleegyezésével nevesíthető, viszont semmilyen követeléssel nem élhet a felvétel készítőivel vagy a rendezvény szervezőivel szemben.

9./A Látogató a Rendezvényen kizárólag amatőr hang- és képfelvétel készítésére jogosult, hivatásos (eladási, publikálási céllal történő) fotózáshoz a rendezők írásos beleegyezése szükséges.

10./ A Rendezvény területén a Szervező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

11./ A kereskedelmi és vendéglátó egységekben 18 éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvény területén tilos kiszolgálni. Kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény területén tilos, azt a törvény bünteti!

12./  A Látogató köteles a rendezvény biztonságos és szervezett lebonyolítása érdekében a Szervező kéréseit, utasításait betartani. (pl. helyfoglalás, nem látogatható területek kijelölése, stb.)

13./ A Rendezvényszervező semmilyen felelősséget nem tud vállalni a rendezvényen elveszett, elhagyott, eltűnt vagy eltulajdonított tárgyakért.

14./ A házirend szabályzatának nem ismerete semmilyen körülmények között sem mentesít az azok megsértéséért járó következmények alól.

15./ A Rendezvényszervező a programváltozás jogát fenntartja. 

bottom of page